Contact us

Company office:

GH Development sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
Tel.: +48 22 718 32 95
E-mail: info@ghdevelopment.pl

Correspondence address:

GH Development sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000753041
NIP 5252766715
REGON 381569420

Contact us