Kontakt

Siedziba spółki:

GH Development sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
Tel.: +48 690 344 978
E-mail: info@ghdevelopment.pl

GH Development sp. z o.o.
Ulica Sucha 2
52-443 Wrocław
Tel.: +48 690 553 730
E-mail: info@ghdevelopment.pl

 

Adres korespondencyjny:

GH Development sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000753041
NIP 5252766715
REGON 381569420

Kontakt