Członkowstwo w PZFD

Dołączyliśmy do grona Polskiego Związku Firm Deweloperskich! Przynależność do PZFD jest dla nas wielkim zaszczytem i możliwością aktywnego współudziału w rozwoju rynku.

Dla naszych klientów, członkostwo GH Development oznacza gwarancję bezpieczeństwa inwestycji i wysokich standardów zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk i Katalogu Umowy Deweloperskiej.

Od 18 lat Polski Związek Firm Deweloperskich w inspirowanych przez siebie przedsięwzięciach działa na rzecz rozwoju rynku nieruchomości oraz budowaniu pozytywnych, opartych na zaufaniu relacji z klientami.