Księgowa

Zakres obowiązków

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów

 • Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych, w tym kontrola rozrachunków

 • Prowadzenie ewidencji kosztów księgowych, uzgadnianie ich z kontami Księgi Głównej

 • Księgowanie i wyliczanie: rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, podatku od nieruchomości, amortyzacji, RMK

 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych

 • Księgowanie wyciągów bankowych

 • Przygotowywanie przelewów bankowych

 • Uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami

 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami (np. ZUS, GUS)

 • Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych

Wymagania

 • Wykształcenie w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów

 • Znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości

 • Znajomość MS Excel

 • Znajomość języka angielskiego min w stopniu B2

 • Doświadczenie min. 7- 5 lat w zawodzie księgowego

 • Analityczność, skrupulatność

Oferujemy

Możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się spółce z branży nieruchomości

Atrakcyjne wynagrodzenie

Prywatną opiekę medyczną

Pracę w doskonale zlokalizowanym i nowoczesnym biurze

Niezbędne narzędzia pracy