TECHNICAL PROJECT MANAGER

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie inwestycji mieszkaniowych od uzyskania pozwolenie na budowę poprzez wybór sposobu realizacji, wybór wykonawców, nadzór nad realizacją do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozliczenia inwestycji, a w szczególności: Przygotowanie placu budowy poprzez: Uzyskanie warunków przyłączeniowych (prąd, woda), zlecenie projektów i wykonania przyłączy na cele budowy, ogrodzenie placu budowy, drogi dojazdowe

 • Koordynacja prac ekip inspektorów: Przygotowanie umów z firmami obsługującymi inwestycję, udział w naradach koordynacyjnych, nadzór nad pracą inspektorów, reprezentowanie inwestora wobec Generalnego Wykonawcy.

 • Udział w ustalaniu warunków, standardów oraz weryfikacji dokumentacji technicznej na każdym poziomie

 • Udział w negocjacjach i ustaleniach z Generalnym Wykonawcą i innymi wykonawcami

 • Przygotowanie i udział w pracach dotyczących wykańczania mieszkań (etap projektowania i wykonawstwa)

 • Udział w pracach dotyczących ESG

 • Udział w pracach dotyczących organizacji serwisu gwarancyjnego

 • Przygotowanie i udział w procedurach przetargowych

Wymagania

 • Minimum 2-3-letnie doświadczenie w realizacji obiektów mieszkaniowych na stanowisku Kierownika Projektu po stronie Inwestora (inwestycje mieszkaniowe) lub Generalnego Wykonawcy

 • Bardzo dobra znajomość procesu budowlanego

 • Doświadczenie w prowadzeniu przetargów na roboty budowlane oraz negocjacji umów z wykonawcami

 • Umiejętność oszacowania realnego stanu zaawansowania robót oraz określenia ewentualnych ryzyk, mogących mieć wpływ na płynność postępu prac

 • Znajomość procedur i przepisów związanych z realizacją inwestycji

Oferujemy

Możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się spółce z branży nieruchomości

Atrakcyjne wynagrodzenie

Prywatną opiekę medyczną

Pracę w doskonale zlokalizowanym i nowoczesnym biurze

Niezbędne narzędzia pracy